Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Słowa

Czy zapisałeś słowa,
które jeszcze wczoraj
biegały po ogrodzie
twoich wspomnień?

Tak trudno ustawić je.
Według wzrostu?
Według ciężaru?
Według koloru?
Według jakiego wyboru?

One niepokorne ustawiają się
według swoich znaczeń…
… i okoliczności.

A to dla ukojenia…
A to dla zganienia…
A to dla miłości…


Jolanta Frąckiewicz-Przydatek

11 października 2018 r.
Miejski Klub Seniora Chylonia