Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Hej hej historio
- piosenka na melodię "Hej hej ułani"

Skończył się ród Piasta oraz Jagiellonów
za to chwałę wojen zawdzięczamy koniom;

Hej hej historio, co się droczysz z nami
- gdzie są ci ułani, chłopcy malowani?

Zwyciężał Sobieski, Kościuszko, Pułaski,
Józef Poniatowski książę z bożej łaski...

Hej hej historio, co się droczysz z nami
- gdzie są ci ułani, chłopcy malowani?

Ułan zawsze schludny, wygalantowany,
chyba że na wojnie nagle został ranny.

Hej hej historio, co się droczysz z nami
- gdzie są ci ułani, chłopcy malowani?

Przyszła na ułanów chwila trudna nader
kiedy wymyślono środki na zagładę.

Hej hej historio, co się droczysz z nami,
- gdzie są ci ułani, chłopcy malowani?

Był major Dobrzański, znany jako Hubal.
Żył w Nim duch hetmański - zginął, a nie umarł.

Hej hej historio, co się droczysz z nami
- gdzie są ci ułani, chłopcy malowani?

Teraz gdy się patrzy na piękne banderie
łza się kręci w oku i wzdycha się rzewnie:

Hej hej historio, co się droczysz z nami
- gdzie są ci ułani, chłopcy malowani?


Czesław Aleksak
18.09.2015 r.


Motto:
Chrapy grają – ławą walą
w słońca kurzawie w płatach piany –
przez piersi wichrów szyją stalą
żółte ułany, polskie ułany -- –
I niósł ich wicher, i niósł ich pęd,
ten pęd, ten pęd, ten pęd, ten pęd,
pęd opętany -- –

/Autor: Józef Gałuszka - "Szarża ułańska"/