Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Dzień zmarłych

Kamienna płyta
imieniem rzeźbiona
cieniem krzyża
częściowo spowita
Zapalam świece
Modlę się...
Ach, Jezu...
z krzyża twe ramiona
objąć niech raczą
lica me co płaczą
za tym co kiedyś ze mną
dzielił chwilę każdą
Utul go w światłości
i spokoju wiecznym

Spraw Jezu...
Niech oczy me
kiedyś go zobaczą...

Jolanta Frąckiewicz-Przydatek
30.10.2018 r.