Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

A za tym wzgórzem

A za tym wzgórzem
znajdziesz może
przyjazne wiatry
i ciepłe przystanie

Kiedy mnie spytasz
- o czym marzę -
Ja ci odpowiem:
- o przyjaźni marzę...

A za tym lasem
znajdziesz wrzosowiska
pachnące miodem upalnego lata...
Kiedy mnie spytasz
- za czym teraz tęsknię -
- Ja się uśmiechnę -
     - płynąc -
           coraz dalej...


Jurata