Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Karta Gdynia Senior Plus

Karta „Gdynia Senior Plus” to projekt, którego celem jest wsparcie gdyńskich seniorów w każdym aspekcie ich życia i zachęcenie do wszechstronnej aktywności. Zadanie będzie realizowane razem z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, którzy oferują zniżki i promocje na produkty oraz usługi specjalnie skierowane do tej grupy konsumentów.

Od 12 lat gdyńscy seniorzy korzystają z szerokiej oferty Miasta włączając się czynnie w życie kulturalne, edukacyjne, sportowe. Systematycznie rozwijają swoje hobbystyczne zainteresowania. Od 2010 roku w Gdyni zapoczątkowano ideę miejsc przyjaznych osobom starszym poprzez projekt „Gdyńska Przystań dla Seniorów”. Otworzyły się „drzwi” instytucji, urzędów, sklepów, punków usługowych i gastronomicznych, klubów i organizacji, które poprzez zniżki i specjalne oferty zachęcały do „wyjścia z domu” najstarszych mieszkańców naszego miasta.

Program współpracy przygotowany przez blisko 30 partnerów do ubiegłego roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem i popularnością wśród seniorów. Biorąc pod uwagę zadowolenie i rosnące potrzeby seniorów, uzasadnione jest rozszerzenie sprzyjających warunków do poprawy jakości ich życia i rozwoju ich kreatywności. Dzięki wprowadzeniu karty do grupy już 10 tys. aktywnych starszych mieszkańców naszego miasta będą mogły dołączyć nowe osoby 60 +.

Karta „Gdynia Senior Plus” wpisuje się w Gdyński Program Senioralny na lata 2015 – 2020, realizujący politykę miasta skierowaną do najstarszych mieszkańców. Jej działanie będzie skoordynowane z funkcjonującą już kartą Gdynia Rodzinna.

Do skorzystania z Karty „Gdynia Senior Plus” zachęcają prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i wiceprezydent Gdyni Michał Guć: 
pobierz treść.pdf

5 KROKÓW DO KORZYSTANIA Z KARTY GDYNIA SENIOR PLUS

1. Wypełnij wniosek
Wniosek można wypełnić:
- w Centrum Aktywności Seniora przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 10.00 - 15.00, we wtorki w godz. 10.00 - 18.00.
 Pobierz wniosek.pdf
2. Złóż wniosek
Wniosek należy złożyć w Centrum Aktywności Seniora przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 10.00 - 15.00, we wtorki w godz. 10.00 - 18.00.

3. Weryfikacja wniosku
Po złożeniu wniosek podlega weryfikacji przez Centrum Aktywności Seniora i jeśli wszystkie dane są prawidłowe i zgodne, zarejestrowane zostaną w systemie i zostanie przygotowana Karta.

4. Wydanie Karty
Karta będzie wydana niezwłocznie po złożeniu wniosku i jego weryfikacji. Na Karcie znajdzie się imię i nazwisko oraz numer. Karta ważna jest z dokumentem tożsamości!

5. Korzystaj z Karty!!!
Lista Partnerów - lista partnerów do pobrania:   
Partnerzy Karty.pdf
Regulamin Karty „Gdynia Senior Plus”:   
Regulamin.pdf

Karta „Gdynia Senior Plus” jest ważna bezterminowo i pierwsza jest wydawana bezpłatnie. Koszt duplikatu karty wynosi 20 zł.

W celu łatwiejszej identyfikacji Partnerzy Karty posługują się naklejką:

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do programu Karta "Gdynia Senior Plus". Jedynym warunkiem udziału w programie jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla seniorów posiadających Kartę.

 

Wróć