Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Gdyński Budżet Obywatelski

Mieszkańcy Gdyni złożyli wnioski do Budżetu Obywatelskiego, w odbywającym się na przełomie października i listopada głosowaniu wybiorą te, które uznają za najpotrzebniejsze
i najważniejsze, ich realizację sfinansuje Miasto Gdynia.
 

Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego będą służyć podnoszeniu jakości życia w Gdyni. 
 

Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące:
 

1. ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia – tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę;
 

2. rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
 

3. zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji – np. poprzez montaż sygnalizacji świetlnej, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmianę geometrii jezdni, tworzenie kontrapasów i innych elementów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu;
 

4. działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków – np. budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, obiektów inżynierskich, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.

 

W dniach od 25 października do 4 listopada, odbywać się będzie głosowanie. Do udziału w nim uprawnieni są mieszkańcy Miasta Gdyni (na podstawie zameldowania lub,
w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdyni, na podstawie rejestru wyborców). Każdy głosujący będzie mógł oddać swój głos na projekty w dowolnie wybranej przez siebie, jednej dzielnicy. 


Kontakt: Bogna Filipowicz: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 698 23 01, bo@gdynia.pl.

 

Głosowanie pod okiem fachowców

 

Seniorzy mogą głosować na Budżet Obywatelski pod okiem fachowców. Zapraszamy do Centrum Aktywności Seniora w Gdyni oraz do Miejskich Klubów Seniora: Orłowo, Witomino i Chylonia. Głosować można za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl. Podać należy tylko PESEL i imię ojca. Można wybrać jeden lub kilka projektów, pamiętając, aby nie przekroczyć limitu budżetu przypisanego poszczególnej dzielnicy.

Centrum Aktywności Seniora,  (ul. 3 Maja 27-31):

26.10.2015 r. w godz. 10.00-12.30
27.10.2015 r. w godz. 10.00-12.00
28.10.2015 r. w godz. 13.00-15.00
29.10.2015 r. w godz. 10.00-12.30
03.11.2015 r. w godz. 13.00-15.00
04.11.2015 r. w godz. 13.00-15.00

 

Miejski Klub Seniora Orłowo, (ul. Orłowska 66):

26.10.2015 r. w godz. 13.00-14.00
28.10.2015 r. w godz. 14.00-15.00
30.10.2015 r. w godz. 12.00-13.00
04.11.2015 r. w godz. 14.00-15.00

 

Miejski Klub Seniora Chylonia, (ul. Wawrzyniaka 4):

26.10.2015 r. w godz. 13.00-14.00
28.10.2015 r. w godz. 13.00-14.00
29.10.2015 r. w godz. 12.00-13.00
04.11.2015 r. w godz. 13.00-14.00

 

Miejski Klub Seniora Witomino, (Widna 8):

27.10.2015 r. w godz. 12.00-13.00
29.10.2015 r. w godz. 13.30-16.00
03.11.2015 r. w godz. 12.00-13.00

 

 

Wróć