Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Październik 2023
SCIENCE CAFEMagazynowanie wodoru

TERMIN: 22 października 2023, godz. 16:00
MIEJSCE: Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
WSTĘP: bilety: 20 zł | 10 zł z Kartą Gdynia Senior plus

Wodór paliwem przyszłości. Słyszeliśmy to wielokrotnie. Jednak ta przyszłość wciąż nadchodzi bardzo opieszale. Owszem, w naszym otoczeniu pojawiły się już pojazdy napędzane wodorem, ale nadal paliwo to nie jest ani pierwszym, ani drugim wyborem. Co zatem spowalnia tempo rozpowszechniania się napędów wodorowych? Jednym z problemów jest magazynowanie tego gazu – źle przechowywany wodór stanowić może realne zagrożenie. Podczas październikowego wykładu z cyklu SCIENCE CAFE poznamy ciężki los tego lekkiego pierwiastka wraz z dr. hab. Jackiem Gębickim. 
 


W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną informacje na temat fizycznych i chemicznych aspektów dotyczących magazynowania wodoru. Ponadto przedstawione będą obecnie stosowane metody oraz te, które są jeszcze w fazie badań rozwojowych. Na koniec sprawdzimy, która forma magazynowania może zdominować w przyszłości przechowywanie wodoru jako nośnika energii i przyczynić się tym samym do transformacji energetycznej.

Prowadzenie: Jacek Gębicki – doktor w zakresie technologii chemicznej na Politechnice Gdańskiej, dr hab. nauk technicznych. Pełni funkcję Kierownika Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, a także dyrektora Centrum Technologii Wodorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: chemiczne czujniki gazów do monitorowania powietrza, układy sensoryczne, nosy elektroniczne i bioelektryczne, czujniki chemiczne, monitorowanie zanieczyszczenia powietrza, systemy kontroli zanieczyszczenia powietrza, zielone metody dezodoryzacji, oczyszczanie biogazu, biofiltracja, rozpuszczalniki głębokoeutektyczne (DES), synteza i charakterystyka katalizatorów oraz technologie wytwarzania i chemicznego magazynowania wodoru.
wiek: 18+

Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki “Nieformalne spotkania z naukowcami i innowatorami – cykl 24 wydarzeń SCIENCE CAFE (2022-2024)”.