Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab


Wystawa „Senat RP wczoraj i dziś” w siedzibie WSAiB Gdynia. Poznaj dzieje polskiego parlamentaryzmu

Prawie 100 lat temu, 28 listopada 1922 roku, polski parlament odrodził się w pełnej postaci i tworzą go dwie izby – Sejm i Senat. Z tej okazji senator Sławomir Rybicki, prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek oraz rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dr Tomasz Białas serdecznie zapraszają do odwiedzenia wystawy „Senat RP wczoraj i dziś”.

 


Wystawa autorstwa prof. Jerzego Kochanowskiego została przygotowana przez Kancelarię Senatu i podróżuje pod opieką senatorów po Polsce. Prezentuje podstawowe informacje o Senacie RP, ale także ciekawostki i mało znane fakty. Przybliża historię tej Izby od jej powstania do dnia dzisiejszego.
 

Warto dodać, że Senat świętuje także poprzez wyjazdowe posiedzenia komisji. W Gdyni odbyły się dwa takie posiedzenia: 
 

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która odbyła posiedzenie w Muzeum Emigracji (30 maja br. – link poniżej)
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14793,wyjazdowe-posiedzenie-komisji-spraw-emigracji-i-lacznosci-z-polakami-za-granica.html  

Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, która odbyła posiedzenie w Muzeum Miasta Gdyni (28 lipca br. – link poniżej) 
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/komisja-senacka-obradowala-w-muzeum-miasta-gdyni,567295 
 

fot. Magdalena Śliżewska 

Dotychczas wystawa pod opieką senatora Sławomira Rybickiego prezentowana była w Helu, Jastarni, Władysławowie i Pucku. Ostatnią miejscowością do której pojedzie wystawa po swojej ekspozycji w Gdyni będzie gmina Kosakowo. Oprócz mieszkańców, wystawą zainteresowały się również szkoły, które wykorzystały ją do celów edukacyjnych. W każdym z tych miejsc senator Sławomir Rybicki spotykał się z mieszkańcami, aby rozmawiać o wystawie, Senacie i polskim parlamentaryzmie. 
 

Fot. Magdalena Śliżewska 


Gdzie i kiedy obejrzeć wystawę? 

Podróżująca pod opieka senatorów wystawa, stanowiąca część obchodów setnej rocznicy pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu II RP, prezentowana w Gdyni w murach WSAiB im. E. Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7, poziom 0 przy auli im. prof. Jerzego Młynarczyka, w dniach od 23 listopada 2022 r. do 4 grudnia w godzinach 9:00 – 18:00. Wstęp bezpłatny. 


Co zobaczymy na wystawie? 

Wystawa składa się z 11 tablic formatu 100 cm x 70 cm. Zaprezentowano na niej kolejno: Senat staropolski, czasy rozbiorów, dwudziestolecia międzywojennego, wątpliwości co do istnienia Izby i jej uprawnień, wybory do Sejmu i Senatu, działalność parlamentarną i pozaparlamentarną senatorów, a także różnorodność ówczesnego Senatu. 
 

fot. Magdalena Śliżewska 


Wystawa przedstawia również losy senatorów w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, a także odrodzenie Izby w 1989 roku i jej działalność do dnia dzisiejszego.

Szczególnie wiele miejsca poświęcono Senatowi w okresie II RP, kiedy powrócono do przedrozbiorowej tradycji dwuizbowego parlamentu opierając się na konstytucji marcowej z 1921 roku.


www.gdynia.pl
23.11.2022 r.

 

Wróć