Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

W Gdyni mówimy nie przemocy wobec kobiet

Przełom listopada i grudnia to czas, w którym poświęcamy szczególną uwagę problemowi przemocy mężczyzn wobec kobiet. Już od 14 lat Gdynia angażuje się w międzynarodową kampanię „Biała wstążka”, która powstała, aby piętnować to zjawisko. Na znak sprzeciwu wobec niego mężczyźni w klapy marynarek wpinają w tych dniach symbol kampanii - białą wstążkę.
 


Tegoroczna edycja kampanii potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. Głównymi organizatorami są w tym roku są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Ponadto w akcję aktywnie włączają się inne szkoły i instytucje m.in: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, IX LO,  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zakład SIM, Zespół Placówek Specjalistycznych, Gdynia Community Center,  gdyńska policja, prokuratura, stowarzyszenie „Ovum” i Klub 3. Flotylli Okrętów. Od pierwszej edycji honorowy patronat nad nią obejmuje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.


- Gdynia od 14 lat angażuje się w kampanię społeczną "Biała wstążka", która swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Nieustannie prowadzimy także działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc, oferując im szeroko zakrojoną pomoc - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Problem społeczny jakim jest przemoc, zwłaszcza wobec kobiet, może dotknąć każdego, niezależnie od pozycji społecznej, majątkowej, poziomu wykształcenia czy sytuacji rodzinnej. Przemoc potrafi przybierać wiele form i objawiać się  w różnych środowiskach. Nie pozostawajmy obojętni na krzywdę innych - gdy jesteśmy jej bezpośrednimi świadkami, reagujmy informując np. policję. Możemy również podpowiedzieć gdzie osoba dotknięta przemocą może szukać fachowego wsparcia. Nasze działanie może uratować czyjeś zdrowie i życie. 

Oficjalna inauguracja kampanii odbędzie się 25 listopada w Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (CKZiU nr 1). Podczas niej uczniowie m.in. pokażą zwycięską prezentację multimedialną wybraną w szkolnym konkursie. Inaugurację uświetni występ zespołu muzycznego utworzonego przez m.in. uczniów z  Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.


Poza tym uczniowie przygotowują informacje w mediach społecznościowych i własne plakaty. Przez cały czas trwania kampanii uczniowie CKZiU nr 1 będą przypinali białe wstążeczki mężczyznom, m.in. w Urzędzie Miasta, Komedzie Miejskiej Policji, przed centrami handlowymi: Kaufland Gdynia, Riviera, Klif, przed Dworcem Głównym oraz podczas zaplanowanych wydarzeń.

Wśród nich odbędą się m.in. lekcje języków obcych o tematyce przemocy mężczyzn wobec kobiet, spotkania dotyczących przeciwdziałania przemocy, prowadzonych przez specjalistów m.in. z MOPS, prokuratury i gdyńskiej policji. Na temat kampanii uczniowie CKZiU nr 1 będą rozmawiać m.in. podczas zorganizowanych spotkań z pracownikami Zakładu SIM w Gdyni oraz uczniami innych szkół. Finałem kampanii będzie miejska konferencja, która odbędzie się 9 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca m.in. kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.

- Społeczność szkolna CKZiU nr 1 w Gdyni włącza się w działania społeczne mające na celu walkę z przemocą. W tym roku mamy zaszczyt być współgospodarzami kampanii „Biała wstążka” , której zadaniem jest zwrócenie uwagi na problemy dyskryminacji i wszelkie formy przemocy wobec kobiet - poinformował Lucjan Skierka, uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. - W naszej szkole zdecydowana większość uczniów to mężczyźni, dlatego jeszcze bardziej czujemy się zobowiązani, by nie być obojętnymi na zagadnienia poruszane w kampanii.  Chcemy podnosić świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy wobec kobiet oraz wspierać wszelkie działania profilaktyczne w tym zakresie. Jestem pewien, iż w dzień rozpoczęcia akcji każdy z nas, zarówno uczniów, jak i nauczycieli  oraz innych pracowników szkoły, założy białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaniemy sprawcami przemocy wobec kobiet i będziemy na nią reagować.
 

Plakat kampanii "Biała wstążka" edycja 2022Więcej na: www.gdynia.pl
23.11.2022 r.

 

Wróć