Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Seniorzy wobec dobroczynności

Drodzy Seniorzy. Zachęcamy do udziału w projekcie naukowym prowadzonym przez zespół badawczy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Seniorzy wobec dobroczynności". Jego celem jest ocena zaangażowania seniorów w dobroczynność.

Częścią tego projektu jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Badanie ankietowe seniorów ma charakter anonimowy i dobrowolny. Wyniki badań posłużą przygotowaniu  i opracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polityki senioralnej na rzecz inkluzji osób dojrzałych we wsparcie potrzebującym.
 


W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod linkiem: Badanie na temat dobroczynności (e-badania.edu.pl).

Dziękujemy :)

21.03.2023 r.
fot. pixabay.com

 

Wróć