Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Ankieta dotycząca rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych opracowuje obecnie dokument pn. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. Częścią tego dokumentu będą analizy statystyczne, opracowane na podstawie odczuć mieszkanek i mieszkańców Gdyni na temat rewitalizacji.

W tym celu, w dniu 17 stycznia 2023 r. uruchomiliśmy ankietę online, w której znajdują się pytania dotyczące oceny rewitalizowanych obszarów miasta, poczucia zmiany na tych obszarach oraz skonfrontowania założonej wizji dla obszarów ze stanem obecnym. Jest też kilka pytań ogólnych dotyczących rewitalizacji.

Ocenić można jeden, kilka lub wszystkie z rewitalizowanych obszarów.

Ankieta będzie aktywna do końca stycznia 2023 r., a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 min.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i rozpropagowania informacji o niej wśród mieszkańców.

Link do ankiety: Ocena Gminnego Programu Rewitalizacji - Gdyńska Platforma Dialogu (konsultujemy.gdynia.pl)
 

20.01.2023 r.

 

Wróć